De gemalen draaien weer!

29-1-2013

De waterafvoer na de vorstperiode komt geleidelijk op gang. De gemalen draaien nog niet op volle toeren.

De waterafvoer is nog steeds in kleine hoeveelheden. Maandag werd 1 miljoen kuub water afgevoerd bij Delfzijl en Nieuwe Statenzijl in de Dollard. In de week van de vorstperiode was dat maar een half miljoen kuub. Er zijn nog steeds ijsschotsen in de kanalen, maar problemen doen zich niet voor. Het vaarverbod is nog steeds van kracht.
 
 

Dooi en waterafvoer

 
(24-01-2013)
Zodra de dooi inzet starten de gemalen langzamerhand weer met waterafvoer. Dit doen we heel geleidelijk om twee redenen.
Ten eerste om de gemalen weer geleidelijk op te starten en ten tweede om schade door ijs aan de oevers te voorkomen. De gemalen zijn nooit uit geweest en slaan automatisch weer aan als er meer waterafvoer komt.
 

Sneeuw en waterafvoer

(21-01-2013)
De sneeuw die nu gevallen is in de kanalen is minimaal. Dat betekent dat we amper extra water afvoeren. De sneeuw die momenteel op het land ligt smelt niet en dat geeft ook geen extra afvoer van water.
De sneeuwlaag op het ijs is een soort isolerende deken en kan de aangroei van ijs vertragen.
De harde wind kan werveling in het water veroorzaken waardoor het diepe gelegen warmere water weer naar de oppervlakte kan komen.  

Het waterschap voert dagelijks nog een klein beetje water af naar zee. De plekken waar dit gebeurt zijn bij Nieuwe Statenzijl en bij de Oude Zeesluis in Delfzijl. De beste maatregelen die het waterschap kan nemen voor de aangroei van de ijsvloer, is het zo constant mogelijk afvoeren van water.
 sleetjes op het ijs.jpg

 

 Schaatspret komt dichterbij

(17-01-2013)
 
Door het anders instellen van de gemalen zijn de waterpeil schommelingen in sloten en kanalen nog minimaal. Hierdoor kan de ijsvloer goed aangroeien. In het Westerwoldse Aa-gebied is de waterafvoer uit de polders steeds minder en zijn de schommelingen minimaal. Twee keer per dag lozen we bij eb nog wel kleine hoeveelheden water op de Dollard. In Delfzijl lozen we nog maar één keer per dag op de Eems.
Gemaal Rozema in het Oldambtgebied draait al op minimale toeren om water af te voeren.
 
De schaatspret komt dus dichterbij.

IJspret door Hunze en Aa’s

(15-01-2013)
Waterschap Hunze en Aa’s neemt in het gebied maatregelen om de ijsvloer te laten groeien voor eventuele toertochten in Groningen.​

Zo is de spuisluis bij Delfzijl in het Duurswoldgebied al uitgezet. Ook zijn er maatregelen genomen om schommelingen in de Westerwoldse Aa te beperken. De gemalen zijn anders afgesteld om het water zo gelijkmatig mogelijk af te voeren. Vanaf woensdag 16 januari vanaf 12.00 uur geldt een tijdelijk vaarverbod in het gebied van het waterschap. Zodra de data voor toertochten bekend zijn nemen we meer maatregelen.
 
Gemalen blijven water gelijkmatig afvoeren
Om de ijsvloer zo dik mogelijk te krijgen stelt het waterschap de gemalen anders in, waardoor de waterafvoer rustiger en gelijkmatiger is. Deze manier van afvoeren beschadigt de groeiende ijsvloer het minst. Door alle regen van de afgelopen periode is er nog teveel water om af te voeren. Hierdoor kan het waterschap de gemalen niet uitzetten. Een proef op de som heeft bewezen dat als het water niet wordt afgevoerd, het de ijsvloer omhoog drukt waardoor het ijs uiteindelijk scheurt.  
 
Vaarverbod
Om de aanwas van ijs voor eventuele schaatstochten te stimuleren stelt het waterschap een vaarverbod in. Het vaarverbod dat op woensdag waarschijnlijk ingaat geldt voor alle kanalen binnen het gebied van waterschap Hunze en Aa’s. Uitzondering hierop zijn het Winschoterdiep, het Eemskanaal, het A.G.Wildervanckkanaal, het Noord-Willemskanaal, de Diepenring en de aansluiting op de provinciale kanalen in de stad Groningen. Het vaarverbod doen we samen met waterschap Noorderzijlvest, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. 
Door het vaarverbod kan de ijslaag ongestoord aangroeien en voorkomen we dat de scheepvaart het ijs kapot vaart. 
 
Let op! Eigen risico
Het tijdelijk vaarverbod wil niet zeggen dat het veilig is zich op het ijs te begeven. Het betreden van ijs blijft dus altijd ieders eigen verantwoordelijkheid.
 
Voor meer informatie:
Hou de website van het waterschap in de gaten en volg de ijspret ontwikkelingen op www.twitter.com/hunzeenaas

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

De gemalen draaien weer!