Hunze en Aa's werkt aan veiligheid bij Tjuchem

11-3-2014

Aan de zuidelijke kade van het Afwateringskanaal bij Tjuchem werken we momenteel aan regulier onderhoud. Onderhoud daar is nodig omdat de beschoeiing is aangetast. Ook is de kade hier volgens de norm te laag door inklinking.

Duurzame oplossing

We lossen dit duurzaam op door de beschoeiing te vervangen door stortsteen. Het gaat om een lengte van ongeveer 280 meter. We combineren dit met het ophogen van de kade, zodat deze de komende jaren weer aan de hoogtenorm voldoet. 

Kostenbesparing

Door samen te werken met een project ten noorden van het Schildmeer, besparen we kosten. Dit gaat met name om de kosten van aan- en afvoer van materieel waarmee we het werk vanaf het water kunnen uitvoeren.

Foto: F. Schothorst, Tjuchem
 

Volg ons op

Hunze en Aa's werkt aan veiligheid bij Tjuchem