Hunze en Aa’s schenkt 47 kerstpakketten aan Voedselbank

20-12-2012

Medewerkers van Hunze en Aa’s hebben de mogelijkheid hun kerstpakket te schenken aan de Voedselbank. Net als vorig jaar doneren ongeveer 50 medewerkers hun kerstpakket aan de Voedselbank. 

De kerstpakketten vinden hun weg naar huishoudens in het gebied van Hunze en Aa's. Dat betekent dat deze mensen ook kunnen genieten van een mooi kerstpakket. De pakketten leveren we af bij regio Noord/Oost van de Voedselbank. Vandaar gaan de pakketten naar huishoudens die leven onder een bepaald bestaansminimum. Het is een sympathiek gebaar omdat datgene wat je schenkt voor 100% terecht komt bij de mensen. En dat zijn dan ook nog mensen in onze directe leefomgeving.
 
De twee doelstellingen van de Voedselbanken zijn:
  1. Het direct – op tijdelijke basis - helpen van mensen in Nederland die onder een bepaald bestaansminimum leven, door wekelijks voedsel uit te reiken dat derden beschikbaar stellen.
  2. Tegengaan van verspilling  van voedsel: het voorkomen van het doordraaien en vernietigen van jaarlijks ruim 3 miljoen ton in Nederland!
Het woord VoedselBANK is dus goed gekozen; de Voedselbanken brengen aanbod en vraag van voedsel bij elkaar!


 

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Hunze en Aa’s schenkt 47 kerstpakketten aan Voedselbank