Hunze en Aa’s helpt mee aan pilot Noorderzijlvest

16-10-2017

Het laboratorium van waterschap Hunze en Aa’s helpt mee aan een pilot van waterschap Noorderzijlvest om overstortbagger te gebruiken in o.a. dijken.

​Het waterschap Noorderzijlvest wil overstortbagger ontwateren en daarna enkele jaren drogen. Gedurende 12 maanden gaan zij het effect op ziektekiemen van dit indrogen onderzoeken.
Als na afloop van de pilot blijkt dat er geen risico’s zijn bij het gebruik van overstortbagger,  wil het waterschap deze bagger verwerken in dijken, op industrielocaties of onder wegen. 
Waterschap Hunze en Aa’s voert de bemonsteringen en een deel van de analyses uit tijdens deze pilot.
 
Een geslaagde pilot levert gemeenten en waterschappen nieuwe mogelijkheden om bagger uit water dichtbij riooloverstorten te verwerken.
Meer informatie over deze pilot lees je op de website van waterschap Noorderzijlvest.

Er bestaan zeer inspirerende DAW projecten in Drenthe. Gisteren gezien met @LTONoord, @ProvDrenthe en Drentse… https://t.co/zk2TfrPLnt

Volg ons op

Hunze en Aa’s helpt mee aan pilot Noorderzijlvest