Hoogwatersituaties oefenen

29-10-2013

Op 7 en 8 november oefenen we met verschillende hoogwatersituaties. Dat doen we om goed voorbereid te zijn op dreigende situaties zoals in januari 2012.

We checken of de protocollen kloppen die we hanteren zodat we nog beter kunnen handelen als het water in ons gebied tot uitzonderlijke hoogte komt. 

Drie oefenscenario’s:

We oefenen drie scenario’s:

  • We trainen het aanleggen van kwelschermen, het inspecteren van dijkvervormingen en het vullen en leggen van zandzakken. Deze oefening gebeurt in het veld met onze medewerkers.
  • We oefenen de voorbereidingen bij de inzet van waterbergingsgebieden.
  • We oefenen het vasthouden van water. Dit doen we door stuwen in de sloten handmatig omhoog te zetten, zodat het water niet verder stroomt. Zo voorkomen we dat er teveel water naar de hoofdkanalen stroomt. 

 marcel 430 kwelschermen.jpg

 Foto: Marcel Lameijer 

Samenwerking

Zowel waterschap Hunze en Aa’s als Noorderzijlvest  oefenen  in hun eigen werkgebied. Tijdens de drie oefenscenario’s  werken de waterschappen nauw samen, zodat ze elkaar bij een reële hoogwatersituatie ook goed kunnen ondersteunen.  

Beperken van hinder

De oefeningen van Hunze en Aa’s vinden overdag plaats. In het Noorderzijlvest gebied gaan de oefeningen bij het Eemskanaal en bij Garmerwolde ook ’s avonds en ’s nachts door.  De waterschappen beperken  tijdens de oefeningen de geluids- en lichtoverlast tot een minimum.

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Hoogwatersituaties oefenen