Hoogwater: minder maatregelen vanaf vanavond (6 december)

6-12-2013

Vanaf vanavond ( 6 december) heffen we een deel van de maatregelen rond de storm en hoogwater op. De coupures in Delfzijl gaan om 17.00 uur open, maar sluiten we om middernacht weer. Dan verwachten we een waterstand van 3.00 boven NAP.

Het hoogwater van vanmiddag heeft niet voor problemen gezorgd. De waterstand kwam tot 4.00 boven NAP. Na het bereiken van dat punt, zakte het water snel.

Normale waterstand

De hele ochtend en een deel van de middag was er dijkbewaking tussen Delfzijl en Nieuwe Statenzijl. Er zijn geen schades geconstateerd. Tegen het einde van de middag voeren we nog een laagwaterinspectie uit. Tijdens deze inspectie hebben we goed zicht op mogelijke schades. We voeren na vanmiddag geen dijkinspecties meer uit.

Zaterdag 7 december

Vanaf zaterdag 7 december is er weer een normale waterstand aan onze kust. Dan zijn alle maatregelen opgeheven.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Hoogwater: minder maatregelen vanaf vanavond (6 december)