Update Hoogwater in ons gebied

5-1-2018

In verband met de gevallen neerslag staat het water in ons gebied hoger dan normaal. We voeren dit water af naar zee. Met name door de aanhoudende regen duurt het een paar dagen voor het weer normaal is.

5 januari

De waterpeilen in ons gebied zakken langzaam. De verwachting is dat aan het einde van de week de peilen richting normale standen gaan. 

Rijkswaterstaat zet in de nacht van 5 op 6 januari de kleine zeesluis in Delfzijl
open om zoveel mogelijk water af te voeren. Ook in de ochtend van 6 januari zet Rijkswaterstaat deze sluis open.


4 januari

In de nacht van 3 op 4 januari hebben we een deel van het water kunnen afvoeren. Er is nog steeds sprake van verhoogde boezemwaterstanden.
 
De waterstand was vannacht hoger dan verwacht. Er is rond +0.94 NAP gemeten. Deze stand zakt nu geleidelijk, omdat we volop spuien.
Daarnaast komt er nog veel water uit het gebied naar de grote kanalen. Daarom helpt Rijkswaterstaat ons vanavond en morgenvroeg nog twee keer om extra water te lozen.
 
Gemaal Rozema draait extra om water vanuit het Eemskanaal en het Winschoterdiep af te voeren. Normaal doet Gemaal Rozema dit alleen voor de Oldambtboezem en het Termunterzijldiep.
Het gemaal draait met minder capaciteit dan 3 januari, omdat we veel water kunnen afvoeren met onze sluizen. De verwachting is dat we Gemaal Rozema in de loop van 4 januari niet meer hoeven in te zetten.

3 januari

We verwachten vannacht een waterstand van circa NAP +0,85m. Dit is zo'n 30 cm hoger dan normaal.

Vanwege de verhoogde waterstand op zee kunnen we vanavond weinig spuien. We zetten gemaal Rozema in Termunterzijl in om het water toch goed af te kunnen voeren. 

Morgen en overmorgen kunnen we het water weer goed afvoeren via de spuisluizen. Daarbij ondersteunt Rijkswaterstaat met de kleine zeesluis.


2 januari

​Normaal is de waterstand op de boezem +0,53 NAP. We verwachten dat de komende dagen de waterstand gemiddeld +0,75 wordt. We voeren het water  via de spuisluizen af naar zee.   

Vanwege verhoogd water op zee, kunnen we op woensdag 4 januari minder spuien dan normaal. Bij een normaal tij spuien we tijdens eb zeven uur achter elkaar. Omdat het water woensdag op zee hoger staat, is het spuien zeer beperkt. 

Om het water toch te kunnen afvoeren, zet Rijkswaterstaat in de nacht van 2 op 3 januari en in de nacht van 3 op 4 januari de kleine zeesluis in Delfzijl open. 

Daarnaast zijn onze 130 gemalen vol in bedrijf.

 

 

Volg ons op

Update Hoogwater in ons gebied