Herstelwerkzaamheden beverschade

1-2-2018

Waterschap Hunze en Aa’s voerde woensdag 31 januari herstelwerkzaamheden uit rondom enkele beverschades langs de Hunze.

Uit onze monitoring is gebleken dat langs een waterkering van de Hunze op korte afstand 20-25 ingangen in de kering zijn gegraven door de bevers. 
Omdat hiermee de stabiliteit van de kering in het geding komt, voeren we herstelwerkzaamheden uit.
 
De werkzaamheden namen 1 dag in beslag. De bevers zwemmen door de hele Hunze en wonen nu op andere plekken. Uit regelmatige inspectie zal blijken of de gaten opnieuw worden gegraven.

@ 430 beverhol 1.jpg
@ 430 beverhol 2.jpg
@ 430 beverhol 3.jpg
 

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Herstelwerkzaamheden beverschade