Herstart inrichting EHS Westerwolde

15-11-2012

Binnenkort gaan we verder met de inrichting van de EHS Westerwolde, het netwerk van natuurgebieden in Oost Groningen. Met deze inrichting ontstaat ruimte voor het bergen van overtollig water uit de omringende landbouwgebieden.

Werk in uitvoering

In 2006 is al een deel van het Ellersinghuizerveld afgerond. We starten nu met het overige deel, waarbij ongeveer 165 ha wordt aangepast en er ‘natte natuur’ kan ontstaan. Slenken worden gegraven en houtwallen hersteld. Er komt jong bos en het gebied wordt robuuster gemaakt. Met de vrijkomende grond verhogen we de nabijgelegen essen. Het werk duurt tot eind 2013.

Samenwerking met particuliere beheerders

Ongeveer 40 ha komt in beheer van 2 particuliere grondeigenaren. Natuurmonumenten beheert het overige gebied, in afstemming met waterschap Hunze en Aa's. 

Financiering

Het project wordt gefinancierd door waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Groningen, Natuurmonumenten en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. 

Meer informatie over de EHS Westerwolde staat op www.ruitenaa.nl

Volg ons op

Herstart inrichting EHS Westerwolde