Hefpunt maakt belasting betalen makkelijker

22-1-2013

De inwoners in het noorden van het land betalen waterschaps-belasting via Hefpunt. Dat zijn soms flinke bedragen. Om het de belastingbetaler makkelijk te maken was het mogelijk de aanslag in zes termijnen te betalen.

Voor veel mensen bleek zes termijnen toch te weinig. Vandaar dat Hefpunt de betaaltermijnen heeft verruimd naar tien termijnen.  

Van zes naar tien termijnen

Signalen uit de samenleving laten zien dat veel huishoudens ondanks de mogelijkheid van betalen in zes termijnen nog steeds moeite hebben met het op tijd kunnen betalen. Daardoor ontstaan onnodige aanmaningskosten voor de belastingbetalers. De besturen van de waterschappen zijn daarom  akkoord gegaan met het verruimen van het aantal termijnen.

Vanaf 2013 bestaat de mogelijkheid om de waterschapsbelastingen in tien keer te betalen. Mensen geven hiervoor dan een automatische incasso af. Bij de aanslag zit een kaart die men ondertekent en naar Hefpunt opstuurt. Mensen die al hadden gekozen voor automatische incasso hoeven niets te doen. De betalingstermijnen gaat voor die groep automatisch over naar tien termijnen.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Hefpunt maakt belasting betalen makkelijker