Heel Holland zakt

28-11-2019

De bodem zakt en de tijd dat we bewuste keuzes moeten maken komt dichterbij. Dit kwam aan de orde tijdens de informerende bestuursbijeenkomst deze week.

Nederland zakt al duizend jaar. "We hebben er onze kaas, windmolens en dijken aan te danken", vertelt aardwetenschapper Gilles Erkens van Deltares en de Universiteit Utrecht. "Maar de zeespiegel stijgt en het moment dat we moeilijke keuzes moeten maken komt steeds dichterbij".
De heer Erkens gaf 27 november een boeiende lezing voor ons algemeen bestuur en belangstellenden. Hij vertelde over oorsprong en oorzaken van bodemdaling in (inter) nationaal perspectief. Hij richtte zich daarbij specifiek op bodemdaling door veenoxidatie. Deze bodemdaling in relatie met de zeespiegelstijging gaf een inkijk naar de toekomst.
 

Volg ons op

Heel Holland zakt