Goed gesproken met aanwonenden Middensloot

9-3-2017

Gisteravond hebben we met aanwonenden van de Middensloot in Wildervank gesproken over de wateroverlast in hun buurt. Op verschillende plaatsen is er bij hevige regenval sprake van problemen met de waterafvoer.

Waterafvoer onvoldoende

Aan de hand van kaarten en plattegronden gingen medewerkers van Hunze en Aa’s in overleg met aanwonenden. Op sommige plekken is de waterafvoer onvoldoende. Dit heeft deels te maken met het verdwijnen van de Middensloot en deels met het dichtslibben van afvoerbuizen. 

Zoeken naar oplossing

De afgelopen jaren plaatst het waterschap bij hevige regen pompen om overlast zoveel mogelijk te beperken. We gaan nu echter met de aanwonenden op zoek naar een structurele oplossing. Dit doen we in fasen. 

Starten waar probleem het grootst is

Eerst vindt er een verkenning plaats waarbij we de situatie analyseren. Daarna volgen gesprekken met aanwonenden per wijk om samen tot een plan te komen. Vervolgens gaat het plan in uitvoering. Het gebied is in clusters opgedeeld. Genoemde fasen worden per cluster uitgewerkt. We beginnen in de clusters waar de problemen het grootst zijn.
 Meer informatie over dit project is te vinden op de pagina 'werk in uitvoering'


 

 

 

 
 
 

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Goed gesproken met aanwonenden Middensloot