Geoweek 2013

14-2-2013

De Geoweek 2013 komt eraan! Van 22 tot en met 26 april kunnen schoolkinderen tussen de 10 en 15 jaar op expeditie met aardrijkskunde.

Hunze en Aa's doet voor de 3e keer mee aan dit initatief van de KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap). Dit jaar geven wij gastlessen met de titel 'Watersnoodramp, nooit meer!'.

Watersnoodramp

​In de gastlessen ligt de nadruk op veiligheid. In 2013 is het 60 jaar geleden dat de Watersnoodramp zich voltrok. Daarover praten wij met de kinderen. Ook laten wij foto's en beelden zien van hoogwater 2012. Toen bleek eens te meer hoe kwetsbaar we zijn.

Kwelwaterproef

De les bestaat uit een lesbrief, presentatie, quiz en proefjes. Eén van de proefjes is de kwelwaterproef. Met deze proef kunnen de kinderen zelf ontdekken hoe water dat in de grond is gezakt, weer aan de oppervlakte komt.

Aanmelden

Scholen kunnen zich niet meer aanmelden. voor de Geoweek. Het regelen van een gastles kan natuurlijk altijd via ons contactformulier.  

Volg ons op

Geoweek 2013