Geen wateroverlast in Hunze en Aa's gebied

27-12-2012

Het waterpeil zakt weer naar normale hoogte. De afgelopen dagen viel er veel neerslag en hadden we te maken met smeltwater. Hierdoor verhoogde het peil in onze kanalen zo’n 20 cm.

Normale schommelingen

Deze verhoging van zo'n 20 cm valt binnen de ‘normale’ schommelingen. Doordat we goed konden spuien en malen op zee, hadden we geen wateroverlast in ons gebied. 

Altijd alert

De waterstanden worden voortdurend in de gaten gehouden. We zijn altijd alert, zodat we kunnen ingrijpen als het nodig is. Stijgt de waterstand in de kanalen met ongeveer 40 cm, dan treffen we extra maatregelen, zoals dijkinspectie.  

Waterberging

Blijft het water stijgen door veel neerslag en kunnen we het water niet kwijtraken op zee, dan kunnen we bergingsgebieden inzetten. Dit was in januari’12 het geval.

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Geen wateroverlast in Hunze en Aa's gebied