Geen fusie noordelijke waterlaboratoria

6-3-2015

De voorgenomen fusie tussen WLN en het waterschapslaboratorium in Assen gaat niet door, omdat de afgegeven BTW-koepelvrijstelling recent is ingetrokken.

De laboratoriumactiviteiten van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest zijn nu BTW vrij, omdat het waterschapsactiviteiten betreft. De voorgenomen fusie met het laboratorium WLN van Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterbedrijf Groningen leidt er toe dat er 21% BTW betaald moet worden. Het gevolg is een onaanvaardbare kostenstijging, terwijl een belangrijk doel van de fusie kostenreductie was. 

Betrokken partijen betreuren dit ten zeerste.

Voor vragen kunt u bellen met  mevrouw H.D.M. Prummel, directeur WLN BV (050 402 2111)

 

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Geen fusie noordelijke waterlaboratoria