Gedicht voor afscheidnemende Marga Kool

20-1-2016

Marga Kool nam gisteren officieel afscheid als dijkgraaf van ons voormalig buurwaterschap Reest en Wieden. Onze dijkgraaf Alfred van Hall droeg een gedicht voor, speciaal voor haar geschreven.

Op 30 december was haar laatste werkdag. Zestien jaar was zij dijkgraaf. We hebben altijd bijzonder prettig met haar samengewerkt. Een gedicht, speciaal voor haar - zelf schrijfster en dichteres - geschreven, is daarom zeer op zijn plaats. 

Klik op onderstaande link om het gedicht te lezen

Huis van de Verbeelding.pdfHuis van de Verbeelding.pdf

 


Foto: Frans Nooren


Vanaf 1 januari zijn de waterschapen Reest en Wieden en Groot Salland gefuseerd in waterschap Drents Overijsselse Delta.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Gedicht voor afscheidnemende Marga Kool