Gastheer Topsoil

24-3-2017

Op Wereld Waterdag hadden wij samen met waterschap Noorderzijlvest en de provincie Drenthe een groep landbouwers, wetenschappers en waterspecialisten uit binnen- en buitenland op bezoek.

Allen hebben te maken met dezelfde problematiek: de effecten van de klimaatverandering. 

Samen werken aan klimaatresistentie 

Binnen het project Topsoil werken we nauw met deze mensen samen om oplossingen te vinden voor die effecten. Het klimaat past zich niet aan naar ons. Wij moeten ons aanpassen en berekend zijn op de veranderingen. We moeten ervoor zorgen dat we klimaatresistent worden, bijvoorbeeld door te werken aan een robuuste veerkrachtige bodem.

Farmerexcursie

Ons bezoek uit Engeland, Denemarken en Duitsland was onder de indruk van de betrokkenheid van onze boeren. In ons gebied is veel motivatie om aan de bodem te werken. Ze doen dit uit eigen initiatief, omdat ze zien dat klimaatverandering een duidelijke invloed heeft op de kwaliteit van hun gewassen. Hoe robuuster het teeltsysteem, hoe beter.
 

Topsoil project

Dit Topsoil project loopt de komende drie jaren. Het wordt gefinancierd met Interreg gelden uit Europa. In de verschillende deelnemende landen zijn onderzoeken uitgezet. Met regelmatige ontmoetingen, waarbij we uitkomsten van onderzoeken presenteren én kennis en ervaringen delen, kunnen we elkaar versterken.   

Meer informatie over onze Topsoilprojecten

 

 

 

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Gastheer Topsoil