Fusie noordelijke waterlaboratoria afgerond

24-9-2014

De fusie tussen de laboratoria van Hunze en Aa’s en WLN is een feit. Er is per 1 januari 2015 één groot laboratorium in de waterketen dat Noordoost Nederland bedient: het WaterKwaliteitsCentrum (WKC).

​Binnen dit nieuwe noordelijke onderzoekscentrum wordt specialistische kennis en expertise gebundeld en kunnen technologische ontwikkelingen makkelijker worden opgepakt. Daarnaast levert de fusie voor alle partijen een groot financieel voordeel op. Het WKC gaat per 1 januari 2015 van start.  

Fusie levert voordelen

‘Ontwikkelingen in de labwereld volgen elkaar steeds sneller op. Zo heeft automatisering een behoorlijke vlucht genomen en zijn werkzaamheden meer gerobotiseerd. Voor relatief kleine laboratoria zijn die ontwikkelingen niet bij te houden. Daar heb je schaalvergroting voor nodig. Vanuit die noodzaak is het initiatief tot een fusie ontstaan’, licht Hilde Prummel, directeur WLN, toe. ‘Samen is het nu eenmaal makkelijker om innovaties op te pakken en technologische ontwikkelingen bij te blijven’.

Het samengaan van de twee laboratoria  levert een jaarlijkse besparing op van 900.000 euro. Dat is een groot financieel voordeel. Bovendien ontstaat zo één groot onderzoekscentrum dat de samenwerking in de noordelijke waterketen verder vorm kan geven. De specialistische regionale kennis blijft voor het Noorden behouden en met de bundeling van kennis en capaciteit worden eventuele kwetsbaarheden opgeheven.  

Moederorganisaties WKC

WLN is het gezamenlijke laboratorium van Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe. Het laboratorium van Hunze en Aa’s werkt ook voor waterschap Noorderzijlvest. Het WaterKwaliteitsCentrum wordt gehuisvest in Glimmen, de huidige locatie van WLN.

 

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Fusie noordelijke waterlaboratoria afgerond