Financiën gemaal Oostwold rond

4-4-2013

De Provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s hebben overeenstemming bereikt over de financiën over gemaal Oostwold. De wateroverlast voor de bewoners in het gebied komt ten einde door onder andere de bouw van een nieuw gemaal.

Deze week liet gedeputeerde Boumans weten dat de Provincie definitief de helft van de totale investeringskosten voor haar rekening gaat nemen.
Uit het aanvullend modelonderzoek dat de Provincie in 2012 liet uitvoeren om de voorgestelde oplossing van het waterschap opnieuw te analyseren bleek de oplossing van het waterschap juist te zijn. 

Start bouw gemaal

De realisatie van de definitieve oplossing van de  wateroverlast gebeurt op twee locaties. Uitbreiding van het huidige gemaal en de bouw van een nieuw gemaal bij Kromme Elleboog . Door de hoogteverschillen in het gebied ten noorden van Kromme Elleboog kan een deel van het overtollige water rechtstreeks op het Oldambtmeer geloosd worden. De werkzaamheden starten voor de zomer.  
De permanente noodbemaling van het huidige gemaal om de wateroverlast te beperken blijft zolang intact om de veiligheid voor droge voeten te waarborgen.  

Betrokkenen partijen

De Provincie is betrokken als ontwikkelaar van de Blauwestad en het waterschap als toekomstig eigenaar. De aan te kopen grond voor de bouw van het gemaal bij Kromme Elleboog is nog in eigendom van de gemeente Oldambt. De goedkeuring van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kan uiterlijk in augustus 2013 verleend worden.  

Bewoners

Op 17 april neemt het Algemeen Bestuur van het waterschap een besluit over het gemaal Oostwold inclusief de financiering hiervan.
Binnenkort krijgen de bewoners een uitnodigingsbrief voor een informatieavond in het begin van mei. 
 
 

 

 

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Financiën gemaal Oostwold rond