Extreem weer kost waterschap bijna half miljoen

7-11-2018

Extreme weersomstandigheden kosten waterschap Hunze en Aa’s in 2018 € 485.000,-.

​Nat voorjaar

Het voorjaar van 2018 was nat. Vooral in mei viel er extreem veel neerslag. Deze neerslag zorgde voor schade aan de watergangen van het waterschap. Het herstel van deze schade leidde tot extra kosten. De extra kosten bedragen € 80.000,-.
De beschadigde en uitgespoelde taluds zijn inmiddels hersteld. Door problemen met de waterafvoer moesten daarnaast extra baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Extreem droge zomer

Het waterschap plaatste noodpompen om te zorgen voor extra wateraanvoer richting het gebied. Daarnaast hield Hunze en Aa’s de droge veenkades nat om de veiligheid te waarborgen. De extra kosten die hiermee gemaakt zijn bedragen € 405.000,-.
De extra kosten zijn eenmalige kosten en zijn in de begroting van 2018 ten laste gebracht van onze financiële reserves.
​Kostenoverzicht droogte
​Extra aanvoer van IJsselmeerwater via de Hoogeveensche Vaart en Drentsche Hoofdvaart € 90.000,-
​Extra energiekosten aanvoergemalen € 50.000,-
​Huur pompen voor wateraanvoer € 200.000,-
​Inspecties en maatregelen kaden € 65.000,-
​Totaal € 405.000,-
 

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Extreem weer kost waterschap bijna half miljoen