Duurzaam terreinherstel werkplaats

17-7-2018

Het terrein van de werkplaats van Hunze en Aa’s in Veele krijgt momenteel nieuw asfalt. Een deel ervan is duurzaam geproduceerd. We keken in dit project naar duurzame innovaties.

Duurzame innovaties

Het terrein was nodig aan herstel toe. Omdat de bestaande asfaltconstructie  nog goed genoeg is, wordt deze deels hersteld en deels vervangen. Er wordt opnieuw geasfalteerd, waarbij de aannemer gedeeltelijk Ecofalt aanbrengt.  

Duurzaam alternatief voor asfalt

Ecofalt wordt geproduceerd met minder gas dan regulier asfalt. Het wordt namelijk volledig op omgevingstemperatuur geproduceerd (vanaf 15 graden Celsius). Bij het produceren van regulier asfalt is een productietemperatuur van 180 graden Celsius nodig.   

Besparing gasverbruik 

Door dit materiaal te gebruiken besparen we in dit project 950 m3 gas en de daarbij behorende co2 uitstoot van 2090 kg, ten opzichte van regulier asfaltgebruik. Daarnaast bestaat de onder- en tussenlaag voor 90% uit gerecycled slooppuin.  

Hergebruik vrijkomend freesasfvalt  

De bovenste laag van het bestaande asfalt wordt verwijderd en hergebruikt. Uit onderzoek is gebleken dat dit asfalt niet teerhoudend is. Het freesasfalt wordt opgeslagen en hergebruikt bij de werkplaats zelf. Oneffen ondergronden, onder bijvoorbeeld overkappingen, worden zo geëgaliseerd.

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

In de voorbereiding van dit project is ook gedacht aan de toekomstige ontwikkelingen van het terrein. Voor de installatie van zonnepanelen moeten kabels in het terrein worden aangelegd. Hiervoor worden op diverse strategische plekken mantelbuizen onder de nieuwe asfaltverharding aangebracht. Zo voorkomen we later het onnodig opbreken van het asfalt.
 
 

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Duurzaam terreinherstel werkplaats