Droogtenieuws week 33

13-8-2018

Blijf hier op de hoogte van de actualiteiten rondom droogte in ons gebied.  


Update vrijdag 17 augustus, 11.00 uur

Update Tripscompagniesterdiep

De vissterfte in het Tripscompagniesterdiep is toegenomen. De oorzaak hiervan is het lage zuurstofgehalte in het water. Door de slechte omstandigheden van de afgelopen dagen zijn er vissen gestorven. Deze vissen komen nu boven drijven. De verwachting is dat dit de komende dagen blijft. Dode vis ruimt ons waterschap zo spoedig mogelijk op.

We treffen hiervoor maatregelen. Zo hebben we een inlaat opengezet, waardoor er vers water rondgepompt wordt. Daarnaast schonen we een gedeelte van de watergangen om de doorstroming te verbeteren. Inmiddels zien we dat het zuurstofgehalte op bepaalde plekken weer toeneemt. 


Update donderdag 16 augustus, 16.00 uur

Wateraanvoer blijft mogelijk

Het blijft mogelijk om water aan te voeren vanuit het IJsselmeer. Dit betekent dat er voorlopig niets verandert aan de situatie in ons gebied. Daar waar we water aan kunnen voeren, blijven we dat doen.

Neerslagtekort blijft

Door de gevallen neerslag van afgelopen week is het neerslagtekort iets afgenomen. Echter, de verwachting is dat het tekort de komende weken weer wat oploopt. De weersverwachting voor de komende twee weken is zomers warm en droog. Vooralsnog heeft dit geen invloed op onze wateraanvoer.


Update donderdag 16 augustus 2018, 8.30 uur

Vissterfte Tripcompagnie

In het Tripcompagniesterdiep in Tripscompagnie zijn een aantal dode en naar lucht happende vissen aangetroffen.
De oorzaak hiervan is een laag zuurstofgehalte in het water. Doordat er weinig stroming in de verschillende wateren, ontstaat er een zuurstoftekort in het water.
We hebben een inlaat opengezet, waardoor er water rondgepompt wordt. We hopen zo dat het zuurstofgehalte stijgt.
Dode vis wordt zo snel mogelijk geruimd.

Meldingen vissterfte

Ziet u dode of naar lucht happende vis? Meld het bij ons waterschap via 0598 69 3800 of waterschap@hunzeenaas.nl. Ook kunnen meldingen gedaan worden bij Sportvisserij Groningen Drenthe. 
 
Verplaats vissen niet zelf naar andere wateren. Je loopt hiermee het risico dat je zieke vissen uit een vijver haalt en deze plaatst in water met gezonde vissen.

Ruim dode vis niet zelf

Ruim dode vissen in grote watergangen en gemeentelijke vijvers niet zelf, maar laat dit over aan specialisten, zoals het waterschap en de gemeenten.
 
Ziet u dode vis in een schouwsloot of uw eigen vijver? Deze mag u zelf opruimen. Wilt u weten waar u terecht kunt met de dode vissen? Neem dan contact op met uw gemeente.

 
Update woensdag 15 augustus, 15.00 uur
De veenkaden zijn op orde
Dinsdag 14 augustus inspecteerden we onze veenkaden. De dijkinspecties leverden geen nieuwe bijzonderheden op.
 
Veenkaden zijn veel lichter dan een dijk van klei en zand. Door het tekort aan neerslag worden deze kaden nog lichter. Hierdoor kunnen scheuren kunnen ontstaan. Daarom controleren we de kaden wekelijks of kaden nog voldoende vochtig en stevig zijn.
We stoppen voorlopig met sproeien
We stoppen voorlopig met het nathouden van de kaden langs het Drents Diep en Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem. Sinds 23 juli hielden we deze kaden nat, omdat er scheurtjes waren te zien.
 
Sinds 9 augustus is er op deze kaden ruim voldoende neerslag gevallen. Bij de huidige weersomstandigheden is het besproeien van deze kaden niet meer nodig.
 
De trajecten met veendijken blijven we nauwlettend in de gaten houden.

Update maandag 13 augustus 2018, 15.00 uur

Beregeningsverbod voor de Veenmarken opgeheven

Het beregeningsverbod in de Veenmarken wordt per direct opgeheven. Agrariërs in dit gebied mogen hun gewassen dan weer de hele dag beregenen.
 
We kondigden op 17 juli het beregeningsverbod af. Het was in de toenmalige situatie niet mogelijk om het waterpeil op een aanvaardbaar niveau te handhaven.
 
Op dit moment hebben we de situatie onder controle en zien we mogelijkheden om het verbod op te heffen. Echter, het is moeilijk te voorspellen hoe de situatie zich verder ontwikkelt. 

 Zie ook onze eerdere berichtgeving over droogte
 

 

Volg ons op

Droogtenieuws week 33