Droogtenieuws week 32

9-8-2019

De meest actuele berichtgeving over de droogte

Update vrijdag 9 augustus 12.00 uur

Wijzigingen beregeningsverboden Hunze en Aa’s

Het waterschap Hunze en Aa’s brengt een wijziging aan in het beregeningsverbod voor het Drentse Aa-gebied en heft het verbod voor Duurswold op.

Wijziging in Drentse Aa-gebied

Waterschap Hunze en Aa’s biedt met ingang van maandag 12 augustus een keuze aan voor beregenaars in het Drentse Aa-gebied. Enerzijds blijft de mogelijkheid om tussen 19.00 en 07.00 uur te beregenen. Dit blijft vanwege hogere effectiviteit de beste optie. Als dit echt niet lukt, hebben agrarische ondernemers de mogelijkheid om die 12 uren op een ander moment van het etmaal te benutten. Daarvoor geldt wel een strengere regeling; landbouwers moeten vooraf per beregeningsinstallatie melden op welk perceel dit plaats vindt met begin- en eindtijd. Bovendien moet de betreffende ondernemer een beregeningslogboek bijhouden. Bel hiervoor afdeling Handhaving tijdens kantooruren: 0598-693415.
Wordt er op andere tijdstippen beregend, dan volgt een bestuurlijke voorwaarschuwing en bij herhaling een dwangsom
Drentse Aa flexibel.png 

Beregeningsverbod Duurswold eindigt zaterdag

Het beregeningsverbod Duurswold wordt met ingang van zaterdag 10 augustus opgeheven. Vanwege de huidige peilen – met nog een enkel probleemgebied – en de verwachte weersomstandigheden (temperatuur en neerslag) mogen beregenaars vanaf zaterdagochtend weer uit oppervlaktewater onttrekken.
Om de aanvoer, die nog steeds belangrijk is, zo min mogelijk te belemmeren blijft de maatregel voor konvooivaart bij de Slochtersluis in elk geval dit weekend nog van kracht.

 

Update donderdag 8 augustus 13.30 uur

De omstandigheden vandaag zijn vergelijkbaar met gisteren. Het verbetert met de dag dankzij lagere temperaturen en meer neerslag. Het peil in het probleemgebied in Duurswold stijgt, maar heeft nog steeds niet het gewenste niveau. Het waterschap blijft zich inzetten om de doorstroming te herstellen en zodra dit is bereikt om het beregeningsverbod op te heffen. De situatie in het Drentse Aa-gebied blijft zorgelijk.


Update woensdag 7 augustus 13.00 uur

Watervoorziening geleidelijk beter

Nagenoeg alle waterpeilen binnen Hunze en Aa’s zitten weer op het zomerpeil. In Duurswold loopt het water nog steeds niet over alle stuwen en blijft het beregeningsverbod (overdag met oppervlaktewater) gehandhaafd. Zoals steeds vermeld houdt het grondwatertekort in het Drentse Aa-gebied naar verwachting nog maanden aan en blijft ook daar het verbod van kracht.

Dode dieren in water

De afgelopen dagen werden er op meer plekken dode waterdieren aangetroffen. De meldingen die ons bereikten kwamen uit Midwolda, Veendam, Oude Pekela, Stadskanaal en Nieuw-Buinen.
Voor de situatie in gemeentelijke vijvers is het vrijwel zeker te verklaren door het gebrek aan zuurstof. Dit komt door de combinatie van hoge temperaturen en weinig doorstroming. De gemeenten nemen maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld beluchten.
In het geval van Stadskanaal is de oorzaak de hevige regenval op vrijdag en zaterdag met als gevolg riooloverstort. Er is daar extra doorgespoeld en we verwachten dat het probleem hiermee verholpen is.
Vanochtend zijn de veenkaden langs het Slochterdiep en het Afwateringskanaal Duurswold geïnspecteerd. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Havenkanaal Assen

Op 9 juli zijn in het Havenkanaal van Assen circa 15 dode eenden en waterhoentjes aangetroffen in het gebied tussen de Lonerbrug en de Enkeerdbrug, ter hoogte van de splitsing met het Noord-Willemskanaal. Omdat er sprake was van een milde vorm van botulisme (type C), zijn toen waarschuwingsborden geplaatst. Inmiddels zijn er twee weken geen dode dieren meer aangetroffen en is in overleg met de gemeente Assen de waarschuwing ingetrokken.

Update dinsdag 6 augustus 12.00 uur

Droogte in stabiele fase

De omstandigheden van de droogte in het gebied van Hunze en Aa’s zijn in hoofdlijnen stabiel. Vanwege lagere temperaturen en (lokale) regenval is er elke dag wel een lichte verbetering te zien. Voor Duurswold is dit echter nog steeds niet voldoende om het beregeningsverbod voor overdag op te heffen. Voor het Drentse Aa-gebied is op veel langere termijn pas verbetering mogelijk.

Gemalen

Morgen zijn er weer inspecties van de veenkades en de extra pompen bij de gemalen Veendam, Vennix en Ter Apelkanaal worden afhankelijk van de noodzaak bij- of uitgeschakeld.

Borgerswold

Medio juli zijn er dode dieren in de wateren van Borgerswold gevonden; een woonwijk in Veendam. Zowel de gemeente als het waterschap hebben vorige week geen meldingen meer gehad en daarmee lijkt het probleem achter de rug. Hiermee vervalt de waarschuwing in de verzonden brief aan de bewoners.
Het waterschap adviseert om alleen te gaan zwemmen op officiële zwemlocaties, omdat het waterschap alleen deze wateren controleert op zwemwaterkwaliteit. Die zijn te vinden op de website over zwemwater in Nederland

Update maandag 5 augustus, 15.00 uur

Beregeningsverboden Duurswold en Drentse Aa ongewijzigd

De droogte in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s houdt aan. Lokaal is er in het begin van het weekend weliswaar veel regen gevallen, maar dit lost de problemen in zijn algemeenheid niet op. Zorgen zijn er nog steeds over het Drentse Aa-gebied waar de grondwaterstand dit jaar naar verwachting nog (te) laag zal blijven. Ook in Duurswold blijft de aanvoer in – vooral het noordelijk deel – nog achter. Daarom blijven de beregeningsverboden voor beide gebieden gehandhaafd.
Beregeningsverbod
Dat wil zeggen dat in het Drentse Aa-gebied het verboden blijft om oppervlaktewater te onttrekken. Het beregenen mag tussen 19.00 uur en 07.00 uur alléén met grondwater. In het gebied Duurswold mag men het oppervlaktewater alléén tussen 19.00 en 07.00 uur onttrekken. Dus niet overdag.

Maatregelen

Vorige week is al begonnen met meer water aan te voeren door het zuidelijk gedeelte via gemaal Woudbloem vanuit het Winschoterdiep. Dat is de reden dat er ook in het dit deel overdag een beregeningsverbod blijft gelden. Aanvoer vanuit het Eemskanaal bij de Groevesluis is niet mogelijk vanwege het zoutgehalte.
Nu de neerslag dit weekend onvoldoende bleek, treft het waterschap een aanvullende maatregel om de aanvoer vanuit het Slochterdiep naar het noordelijk deel van Duurswold te vergroten. Met ingang van vandaag geldt er konvooivaart bij de Slochtersluis. Er wordt dan minder geschut. Dit belemmert de wateraanvoer vanuit het Eemskanaal minder. Pas als de sluiskolk volledig gevuld is met bootjes, wordt er geschut.

Noodpompen

De toegenomen neerslag had wel een gunstig effect op de extra noodpompen bij de opvoergemalen Veendam, Vennix en Ter Apelkanaal. Die zijn dit weekend uitgeschakeld geweest. Aangezien we vanochtend het waterpeil toch weer zagen dalen moeten we de noodbemaling weer bijschakelen.

Droogteperiode

Nogmaals benadrukken we dat de Droogteperiode nog lang niet voorbij is. Het waterschap doet daarom een dringend beroep op beregenaars om dit uitsluitend te doen als het écht noodzakelijk is en te melden waar en wanneer dit gebeurt. De peilbeheerders kunnen hiermee dan rekening houden.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit is nog steeds goed. We zien weinig blauwalg en sterfte van waterdieren. We merken dat gemeenten als gevolg van de ervaring van vorig jaar snel handelen na een melding. Wij houden de waterkwaliteit goed in de gaten. Ziet u dode of flauwe vis (of andere dode dieren in het water), laat het ons dan weten via ons calamiteitennummer 0900 33 66 990.
Het advies is alleen te zwemmen op de locaties die wij hebben gecontroleerd en waar de kwaliteit goed is. Deze zijn te vinden via de website zwemwater.nl.

Veenkades

Zolang het neerslagtekort nog boven de 200 mm staat, blijft het waterschap de veenkades inspecteren. Het besproeien van een deel van het kadetraject Steendam-Tjuchem vindt ook deze week nog plaats.
Dijken van klei en zand zijn zwaarder en daarom minder gevoelig dan dijken van veen. Als een dijk van veen indroogt dan wordt deze nog lichter. Als de dijk te licht wordt, dan kan hij in een extreem geval doorbreken. Daarom is het belangrijk om te controleren of er scheuren in de dijk zitten. Op dit moment zijn onze dijken veilig.

Veelgestelde vragen

Bekijk ook onze pagina met antwoorden op veelgestelde vragen en lees voor een volledig overzicht onze pagina’s Droogte van de afgelopen weken. Daar staat meer toelichting. Heeft u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling hydrologie via het algemene telefoonnummer 0598 69 3800.
 

Volg ons op

Droogtenieuws week 32