Droogtenieuws week 29

19-7-2019

Hier leest u het meest actuele droogtenieuws.


​Update vrijdag 19 juli 2019, 17.45 uur

Waterschap gaat controleren op naleving algemene regels


Ons waterschap gaat vanaf week 30 controleren op naleving van onze algemene regels.

Onttrekken grondwater 

Wanneer er in bepaalde gebieden meer grondwater wordt onttrokken dan volgens onze algemene regels mag, zullen we hier vanaf week 30 op handhaven.
Op de onderstaande kaart kunt u zien in welk gebied u hoeveel kuub grondwater mag onttrekken en of u dit wel of niet moet melden. 

GRONDWATERONT_BEREGENING_19_07_2019 430.jpg

Onttrekken oppervlaktewater 

Vanwege de droge weersomstandigheden zien we dat het onttrekken van oppervlaktewater leidt tot een lagere waterstand. In de gebieden waar geen wateraanvoer mogelijk is, is een lagere waterstand als gevolg van oppervlaktewateronttrekking niet toegestaan. Dit staat in onze algemene regels. ​

Om welke gebieden dit gaat, vindt u in onderstaande kaart. Hier vindt u ook terug in welke gebieden het wel is toegestaan om oppervlaktewater te onttrekken. Mocht u in deze gebieden willen beregenen, dient u dit 48 uur van tevoren bij ons te melden. Dit kan via beregening@hunzeenaas.nl. 

OPPWATER_BEREGENING_19-07-2019 430.jpgControleren op naleving van de regels

We gaan ervan uit dat u deze regels naleeft. Ons waterschap controleert vanaf week 30 op naleving van de algemene regels. We hopen op uw begrip voor de situatie. We doen alle moeite om de wateraanvoer zo groot mogelijk te laten zijn en het beschikbare water zorgvuldig te verdelen.
 
Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningverlening via het algemene telefoonnummer 0598 69 3800.


Update vrijdag 19 juli 2019​, 14.00 uur

Wateraanvoer en dijkinspecties


De temperatuur stijgt en er valt minder neerslag. Daardoor treft ons waterschap een aantal maatregelen. 

Wateraanvoer
We hebben de wateraanvoer via gemaal Dorkwerd verhoogd. Aan het begin van de week lieten we daar 10 kuub per seconde in. We hebben dit verhoogd naar 15 kuub per seconde. We zitten daarmee nog niet op de maximale capaciteit. Dat is 20 kuub per seconde. 

Dijkinspecties
Bij de inspectie aan de veenkade van Steendam/Tjuchem zien we dat de bovenste laag erg droog is. Van diepere scheurvorming is nog geen sprake. Wanneer het neerslagtekort oploopt tot 200 mm, gaan we ook andere veenkades inspecteren. 


Update maandag 15 juli 2019, 15.00 uur

In ons gebied is het droog, maar de situatie is onder controle. Dit komt onder andere door de gevallen neerslag en de lagere temperaturen. We kunnen nog voldoende water aanvoeren. We houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Wateraanvoer

De vraag om water is groot in het gebied. We zien o.a. dat gewassen beregend worden. Om te zorgen voor voldoende water in sloten en kanalen, voeren we water aan vanuit het IJsselmeer. Dit gebeurt jaarlijks en is niet uniek. Het water wordt vanuit Dorkwerd ons gebied ingelaten. We kunnen hier 20 kuub (20.000 liter) per seconde aanvoeren. Op het moment voeren we 10 kuub (10.000 liter) per seconde aan. Dit is voldoende om aan de huidige watervraag te kunnen voldoen. 

wateraanvoer Hunze en Aas met aanvoergemalen 430.png
Hoe de wateraanvoer in ons gebied werkt. 

Extra pompen staan uit

In week 27 plaatsten we extra pompen bij aanvoergemaal Veendam om het water sneller op de juiste plek in het gebied te krijgen. Deze pompen staan inmiddels uit, omdat we zonder de pompen voldoende water kunnen aanvoeren. Wel laten we de pompen staan. Zo kunnen we snel schakelen wanneer het droger wordt en extra hulp nodig is. 

Dijkinspectie veenkaden

In week 28 zijn we vanwege de droogte gestart met de inspectie van onze veenkaden. Deze zijn op orde. 
 
Veen kan door aanhoudende droogte gaan scheuren. Daarom controleren we tijdens de inspecties op scheuren in de dijk. Van scheurvorming is op het moment nog nauwelijks sprake. We controleren één keer per week de kade van Steendam-Tjuchem. 
 
Waarom worden alleen veendijken geïnspecteerd?
Dijken van klei en zand zijn minder gevoelig voor droogte dan dijken van veen. Dijken van klei en zand zijn veel zwaarder dan dijken van veen. Als een dijk van veen indroogt dan wordt deze nog lichter. Als de dijk te licht wordt dan kan het in een extreem geval voorkomen dat de dijk de druk van het water niet meer kan weerstaan. Daarom is het belangrijk om te controleren of de dijk scheuren vertoont en of er ook vervormingen te zien zijn aan de dijk.

Meer informatie over droogte vindt u op onze website.
​​
​​​

Volg ons op

Droogtenieuws week 29