Dode dieren in het water? Meld het!

27-7-2018

Ziet u dode dieren in het water, neem dan contact op met het waterschap. Dode dieren kunnen een bacterie verspreiden: Botulisme.

​Botulisme besmet water

Botulisme is een bacterie die van nature voorkomt in de darm van watervogels en vissen. Dit is normaal gesproken geen probleem. Maar wanneer de temperatuur stijgt en de vogel of vis sterft, vermenigvuldigen de bacteriën in rap tempo en raakt het water besmet. De meeste varianten zijn ongevaarlijk voor mensen, maar dieren kunnen er toch flink ziek van worden.

Afspraken met Hengelsportfederatie

Ondanks dat vissen van nature naar dieper water zwemmen kan het voorkomen dat ze door droogval van de beken in de problemen komen en sterven. We hebben nauw contact met de Hengelsportfederatie voor het geval we vissen moeten overhevelen naar dieper water, of zelfs vissen moeten bergen. Ziet u ergens dode of flauwe vis, meld het ons.

Vissen in vijvers

Sommige gemeenten vullen hun vijvers met oppervlaktewater uit de omgeving. Zo voorkomen ze dat de vijver droogvalt en vissen in de problemen komen.

Volg ons op

Dode dieren in het water? Meld het!