Dijkinspecties van start

26-9-2019

Waterschap Hunze en Aa’s bereidt zich voor op het stormseizoen. Van 30 september t/m 11 oktober worden de 850 kilometer aan dijken in het gebied geïnspecteerd.

Veiligheid

De inspectie wordt gedaan door ongeveer 80 getrainde buitendienstmedewerkers en kantoorpersoneel. Twee keer per jaar inspecteert het waterschap alle dijken van de kanalen die het water naar de zee afvoeren. Ook controleren ze de dijken rondom de waterbergingsgebieden. Zo waarborgt het waterschap de veiligheid.
De dijkinspectie in het najaar is er specifiek op gericht dat de dijken in het gebied goed bestand zijn tegen hoogwater. Opgemerkte schade wordt zo snel mogelijk gerepareerd waar dat kan.
 

Volg ons op

Dijkinspecties van start