Dijkinspectie

19-3-2018

Van 19 t/m 30 maart controleert waterschap Hunze en Aa’s de 850 km dijken in hun gebied.

​De dijkinspectie wordt uitgevoerd door zo’n 90 opgeleide binnen- en buitendienstmedewerkers. De dijken zorgen ervoor dat we in ons waterrijke land veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Hunze en Aa’s onderhoudt de dijken die ons beschermen tegen het hoge water. Dijken moeten hoog en sterk genoeg zijn, zonder schades. Niet alleen de dijken aan zee, maar ook de dijken langs de kanalen.

Het waterschap controleert twee keer per jaar alle dijken van de kanalen die het water naar de zee afvoeren en rondom de waterbergingsgebieden.
Met de uitkomsten van de dijkinspectie kan het waterschap de staat van de dijken nog beter in kaart brengen om de veiligheid te waarborgen.

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Dijkinspectie