Dijkinspectie op 18 oktober

17-10-2012

Op donderdag 18 oktober inspecteert waterschap Hunze en Aa’s in één dag de dijken weer. In totaal ligt er 850 kilometer aan dijken in het beheergebied van het waterschap.

Ongeveer 90 getrainde buitendienstmedewerkers en kantoorpersoneel gaan samen op stap om hun waarnemingen aan de dijken en oevers te noteren. Met de uitkomsten brengen we de staat van de dijken nog beter in kaart om de veiligheid te waarborgen. Opgemerkte schade repareren we zo snel mogelijk waar dat kan om de dijken in topvorm te houden. De dijkinspectie in het najaar is er specifiek op gericht dat de dijken in ons gebied goed bestand zijn tegen hoog water.

Reparaties

Sinds de hoogwater periode van januari en de dijkinspectie van april zijn er tal van reparaties uitgevoerd of zijn op dit moment in uitvoering. Grotere schadeplekken zijn nauwkeurig onderzocht of nog in onderzoek om de oorzaak boven water te krijgen en de juiste beslissing voor herstel te nemen. Voor die plekken hebben we tijdelijke maatregelen getroffen totdat er een definitieve oplossing is.

Een greep uit de herstelwerkzaamheden tot nu toe zijn:

  • Langs het Slochterdiep zijn verzakkingen hersteld over lengte van 10 km met tussenstukken natuurvriendelijke oevers.
  • De kade langs het Afwateringskanaal tussen Tjuchem en Steendam heeft een nieuwe kleilaag gekregen.
  • Bij de Westerwoldse Aa vlakbij de Bult zijn verzakkingen hersteld en natuurvriendelijke oevers aangelegd.
  • Bij het BL Tijdenskanaal aan de kant van de Westerwoldse Aa is de dijk verhoogd.
  • Bij het Veendiep is een dam aangebracht en bij de Groene sluis kan de deur nu dichtgezet worden om zo de kaden langs het Veendiep te beschermen.
  • Bij ’t Laantje in Oudezijl is een dijk op de waterrand aangebracht waardoor de bewoners geen natte voeten meer krijgen.
  • De kade bij camping Meerwijck is hersteld.
  • De Hunze is gebaggerd tussen de brug De Knijpe tot de gaslocatie en met de uitgedroogde bagger is de kade opgehoogd.
  • Langs het Noord-Willemskanaal langs de Lappenvoortpolder heeft de Provincie de houten damwand vervangen door een stalen damwand. Het waterschap heeft de kade opgehoogd.

Veiligheid

De dijken zijn goed op orde en niemand hoeft zich zorgen te maken over een dreigende overstroming. Toch controleert het waterschap voor de zekerheid twee keer per jaar de dijken langs de kanalen die het water naar de zee afvoeren en alle dijken rondom de waterbergingsgebieden. Zo waarborgt het waterschap de veiligheid van de dijken.


 

Volg ons op

Dijkinspectie op 18 oktober