Dijkinspectie en dijkbewakingsoefening

4-10-2017

We bereiden ons voor op het stormseizoen. Op 5 en 6 oktober inspecteren we de dijken en op 5 oktober voert waterschap Hunze en Aa’s een dijkbewakingsoefening uit op de zeedijk tussen Nieuwe Statenzijl en Delfzijl.

Dijkinspectie

Op 5 en 6 oktober inspecteert waterschap Hunze en Aa’s de dijken. In totaal ligt er 850 kilometer aan dijken in het beheersgebied van het waterschap. Ongeveer 80 getrainde buitendienstmedewerkers en kantoorpersoneel gaan samen op stap om hun waarnemingen aan de dijken en oevers te noteren. Met deze uitkomsten brengen we de staat van de dijken nog beter in kaart om de veiligheid te waarborgen. Opgemerkte schade repareren we zo snel mogelijk waar dat kan om de dijken weer in topvorm te krijgen. De dijkinspectie in het najaar is er specifiek op gericht dat de dijken in ons gebied goed bestand zijn tegen hoog water.

Veiligheid

De dijken zijn goed op orde en niemand hoeft zich zorgen te maken over een dreigende overstroming. Toch controleert het waterschap voor de zekerheid twee keer per jaar alle dijken rondom de waterbergingsgebieden en alle dijken die het water naar de zee afvoeren (in vaktermen de boezemkanalen genoemd). Zo waarborgt het waterschap de veiligheid van de dijken. 
 

Dijkbewakingsoefening

Op 5 oktober voert waterschap Hunze en Aa’s een dijkbewakingsoefening uit op de zeedijk tussen Nieuwe Statenzijl en Delfzijl. Deze oefening vindt jaarlijks plaats. Er zijn ongeveer 30 medewerkers betrokken bij deze oefening.
 

Voorbereiding stormseizoen

We oefenen het bewaken van de zeedijk, controleren of de communicatievoorzieningen werken, sluiten alle sluizen en testen de afsluiters in de zeedijk. Door dit jaarlijks te oefenen zijn we in hoogwater situaties goed getraind om onze taken uit te voeren.
 
Onze zeedijk is 28 kilometer lang en loopt van Delfzijl naar Nieuwe Statenzijl.
 
 

Nog tot 18.00 uur aanwezig op de Landbouwbeurs in Vlagtwedde. Kom ook naar standnummer 38. https://t.co/W4OjPzRI5U

Volg ons op

Dijkinspectie en dijkbewakingsoefening