Dijkinspectie

14-3-2013

De voorjaarsdijkinspectie vindt plaats op dinsdag 19 maart. Het is alweer het derde jaar dat de buitendienstmedewerkers en kantoorpersoneel samen op dijkinspectie gaan.

Vóór elke dijkinspectie krijgen alle inspecteurs een speciale training met de laatste stand van zaken en situaties waar ze op moeten letten. Met actuele kennis controleren ze de dijken.

Specifieke aandacht

Er is dit jaar specifieke aandacht voor de ‘boezemdijken’. Dat zijn de dijken langs wateren die naar zee stromen en het flink te verduren kregen tijdens de hoogwater periode in 2012. De opgelopen schade en de zwakke plekken van toen zijn grotendeels hersteld en die controleren we nu met extra aandacht. Tegelijk speuren we naar plekken in de dijken die mogelijk veroorzaakt zijn door het winterseizoen of  door mollen of muskus-en beverratten. De hele dag zijn ongeveer 90 dijkinspecteurs op pad om 850 kilometer dijken te inspecteren. Met deze waarnemingen brengen we de dijken in de aankomende tijd weer in topvorm. Een continue proces om de veiligheid te waarborgen.
 

Veiligheid

De dijken zijn goed op orde. Het waterschap controleert twee keer per jaar de dijken langs de kanalen die het water naar de zee afvoeren en alle dijken rondom de waterbergingsgebieden.

Volg ons op

Dijkinspectie