Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s versterken, waar nodig, dijken

17-1-2014

Zware aardbevingen als gevolg van de gaswinning door de NAM kunnen ernstige schade aan de kanaaldijken en aan de zeedijk opleveren. Dit blijkt uit het onderzoek van Deltares in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De waterschappen hebben aangedrongen op dit onderzoek. Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s gaan, waar nodig, dijken versterken om de risico’s van zwaardere aardbevingen te beperken.
 
Uit het onderzoek van Deltares blijkt dat 63 kilometer van de onderzochte kanaaldijken en 43 kilometer van de onderzochte zeedijk extra risico’s lopen. Zwaardere aardbevingen kunnen ook schadelijke gevolgen hebben voor gemalen, sluizen en leidingen. Ook daarop blijven de waterschappen extra alert.
 
De extra kosten van deze noodzakelijke werkzaamheden komen voor rekening van het ministerie van Economische Zaken. Binnenkort presenteren wij een plan van aanpak.

____________________________________________________________________
Noot voor de redactie niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Treja Akkerman, communicatieadviseur waterschap Noorderzijlvest: (050) 304 8907.

Nog tot 18.00 uur aanwezig op de Landbouwbeurs in Vlagtwedde. Kom ook naar standnummer 38. https://t.co/W4OjPzRI5U

Volg ons op

Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s versterken, waar nodig, dijken