Dijkbewakingsoefening

8-10-2019

Op donderdagavond 10 oktober oefenen de medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s een dijkbewaking. Dit gebeurt op de 28 kilometer lange zeedijk tussen Nieuwe Statenzijl en Delfzijl.

Veiligheid

De dijkbewakingsoefening vindt jaarlijks plaats ter voorbereiding op het stormseizoen. Dijkbewaking zet het waterschap in vanaf een verwachte waterstand van 3.80m+. Bij de dijkbewaking letten de medewerkers met name op aangespoeld materiaal dat de dijk kan beschadigen.

Tijdens de dijkbewakingsoefening wordt onder andere gecontroleerd of de communicatievoorzieningen werken. Ook controleert het waterschap de sluizen en afsluiters in de zeedijk. Door dit jaarlijks te oefenen is het waterschap in hoogwatersituaties goed getraind om haar taken uit te voeren.

Er zijn ongeveer 30 medewerkers betrokken bij de oefening.

Dijkinspectie

Niet alleen een dijkbewakingsoefening vindt plaats ter voorbereiding op het stormseizoen. Eerder deze maand werden de dijken van de bergingsgebieden en de dijken van de kanalen die het water naar de zee afvoeren geïnspecteerd. De dijken moeten namelijk stevig genoeg zijn tijdens hoogwatersituaties. Een inventarisatie van de bevindingen van de dijkinspecties loopt nog. 

​​

Volg ons op

Dijkbewakingsoefening