Dierenwelzijn gespreksonderwerp bij Hunze en Aa's

16-6-2016

Experts en belanghebbenden waren bij waterschap Hunze en Aa’s bijeen om mee te praten over Dierenwelzijn en Biodiversiteit. De concept visie van Hunze en Aa’s was basis van dit gesprek.

Primeur 

Hunze en Aa’s is het eerste waterschap dat met deze concept visie expliciet aandacht heeft voor dit onderwerp. Al jaren nemen we dit thema mee in inrichtingsplannen, projecten en ons beheer en onderhoud. Denk aan onze vismigratieprojecten, wilduittredeplaatsen en diervriendelijk maaibeheer. Nu pas is er echter een concept visie geschreven, waarin standpunten over Dierenwelzijn en Biodiversiteit helder verwoord zijn.

Goed initiatief

Verschillende organisaties als natuurorganisaties, provincies, waterschappen, hengelsportfederatie, dierenbescherming, faunabeheereenheden, LTO en ANOG spraken vanmiddag over deze visie. Men was geïnteresseerd, dacht mee en was zeker bereid om zaken samen op te pakken. Het leverde extra onderwerpen op als calamiteitenbeheer, beleid voor hengelsport en beroepsvisserij. Men was zeer positief over dit initiatief.

Samen doen

Wim Koeneman, portefeuillehouder Beleid, Plannen en Projecten met Dierenwelzijn als aandachtsveld, vindt dergelijk overleg zeer belangrijk: “Samen met anderen kom je tot de meest optimaal gedragen punten. Je kan zelf wel iets bedenken, en je eigen mening hebben, maar anderen kunnen er wel heel anders over denken. En we doen ons werk niet voor onszelf, maar voor de inwoners en gebruikers van dit gebied.”  

Uitwerking

De visie wordt met de conclusies uit deze bijeenkomst aangevuld en aan ons algemeen bestuur voorgelegd. Vervolgens wordt het in programmalijnen uitgezet voor gezamenlijke activiteiten.  

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Dierenwelzijn gespreksonderwerp bij Hunze en Aa's