Deltacommissaris bij Brede Groene Dijk

24-4-2018

Op uitnodiging van onze dijkgraaf Geert-Jan ten Brink bracht deltacommissaris Wim Kuijken op dinsdag 24 april een bezoek aan onze Brede Groene Dijk.

Exact vijf jaar geleden was Wim Kuijken ook in het gebied en besprak met de betrokkenen de mogelijkheid om de Dollard dijk te versterken, met respect voor de natuur en rekening houdend met een duurzame economie. Vandaag liet hij zich informeren over de werken in uitvoering.

Innovatie met potentie

“Ik ben onder de indruk van de gekozen innovatieve oplossing waarbij slib uit het Eems Dollard wordt omgezet in klei. Dat is gebiedseigen, circulair en duurzaam. Heel veel partijen hebben zich hier met positieve energie en een open vizier voor ingezet. Het lijkt te gaan lukken, al is er nog enige tijd nodig om te zien of alle doelen worden gehaald. De eerste resultaten die ik vandaag zag geven groot vertrouwen. Het  wordt op deze manier een indrukwekkende innovatie met potentie voor ons land en andere delta’s. Een schoolvoorbeeld van meekoppelen van andere doelen bij de realisatie van de bescherming van ons land.” Dat liet Wim Kuijken weten na afloop van zijn bezoek. 

Voorbeeld voor binnen- en buitenland

Het project Brede Groene Dijk bestaat uit 3 fasen: de aanleg van een slibvang / klutenplas op de kwelder, het rijpen van slib tot klei in een speciale kleirijperij én de uiteindelijk aanleg van de Brede Groene Dijk. Het is een door het HWBP gefinancierd demonstratieproject dat deel uitmaakt van de project overstijgende verkenning-Waddenzeedijken en dat mede mogelijk wordt gemaakt door het Waddenfonds. Hier wordt een nieuwe vorm van “Building with Nature” toegepast, dat als voorbeeld dient voor het buitenland. 

Alleen mogelijk dankzij samenwerking

De Brede Groene Dijk is een dijk met een flauwe helling en gemaakt van klei. De grote hoeveelheid klei die hiervoor nodig is, wordt gewonnen in de kwelder en gemaakt van Eems-Dollard slib uit de nabijgelegen polder Breebaart en uit de haven van Delfzijl. Een project dat wordt uitgevoerd in Natura 2000 gebied vraagt om goede afstemming met de vele betrokken. Dat dit lukt blijkt wel uit de uitstekende samenwerking binnen het programma Eems-Dollard 2050, waarvan zowel de projecten Brede Groene Dijk als de Kleirijperij deel uitmaken.


 

Link naar meer info: www.hunzeenaas.nl/bredegroenedijk

 
 
 
 

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Deltacommissaris bij Brede Groene Dijk