De kluten zijn er

3-5-2018

De eerste kluten zijn gesignaleerd op het kluteneiland op de kwelder bij de Dollard. Het eiland is speciaal gemaakt voor kluten, zodat zij bij het broeden niet worden gestoord door vossen of andere roofdieren.

Aanleg kluteneiland  

De aanleg van het kluteneiland is fase 1 van het project Brede Groene Dijk. Naast het creëren van een geschikte broedplek voor deze vogels, bouwen we met de uitgegraven klei een kleidepot tegen de dijk aan. In dit depot laten we slib uit Polder Breebaart rijpen tot klei voor het versterken van de huidige dijk tot een Brede Groene Dijk. 

Overdracht aan Ecoshape

Gistermiddag is fase 1 officieel afgerond en ondertekenden we de overdracht van het beheer van het depot aan Ecoshape. Zij gaan nu verder met fase 2: het rijpen van de klei. Hoe mooi was het om te zien, dat bij deze officiële overdracht op de achtergrond kluten op het eiland te zien waren.

In de verte te zien, de eerste kluten op het kluteneiland

De overdracht van fase 1 naar fase 2, het kleidepot, aan Ecoshape


 
 

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

De kluten zijn er