Dannemeer II binnenkort in uitvoering

15-2-2013

In maart start Dannemeer II, een nog in te richten natuurgebied bij Slochteren. Het sluit aan op Dannemeer I, zodat één groot natuurgebied ontstaat, met veel voordelen voor het waterbeheer.

​In het gebied ontstaat meer ruimte voor water, er komen visvriendelijke oevers en de kades worden verbeterd. Zo kunnen we een goede en veilige waterbeheersing garanderen.

Meerdere doelen

Goed waterbeheer is één van de doelen. Het project van de landinrichtingscommissie Midden-Groningen is een combinatie van werkzaamheden voor natuur, landbouw en recreatie. Het werk start in maart en duurt tot eind 2014.

Inloopbijeenkomst

Op 27 februari is er een inloopbijeenkomst. Belangstellenden kunnen van 19.30 tot 21.30 uur terecht in restaurant De Boerderij Fraeylemaborg in Slochteren.

Informatie over de voortgang van het project is te volgen via twitter @middengroningen. In onderstaande pdf staat uitgebreide informatie over dit project

Informatiebulletin inrichting Dannemeer2-Bokkeblad-130213.pdfInformatiebulletin inrichting Dannemeer II.pdf

Volg ons op

Dannemeer II binnenkort in uitvoering