Dagelijks Bestuur van start

9-5-2019

Het nieuwe dagelijks bestuur heeft vanmiddag voor het eerst vergaderd. Daarin zijn ook de portefeuilleverdeling en de nieuwe commissies vastgesteld. Fien Heeringa (loco-dijkgraaf) en Jan Batelaan behielden hun portefeuilles.

Voor het nieuwe dagelijks bestuur ziet het er als volgt uit:
Mevrouw Fien Heeringa:  Loco-dijkgraaf
Portefeuillehouder Beleid, Projecten en Laboratorium, gebied Zuid (BPL).
Me
vrouw Inge Eshuis; Portefeuillehouder Beleid, Projecten en Laboratorium, gebied Noord (BPL).
De heer Jan Batelaan: Portefeuillehouder Financiën en Algemene zaken (FAZ)
De heer Tjip Douwstra:  Portefeuillehouder Veiligheid, Voldoende en Schoon Water (VVSW).

Met de volgende taakverdeling:
Dijkgraaf, Geert-Jan ten Brink:
Calamiteiten
Internationale samenwerking/
buitenlandbeleid
Voorlichting, communicatie en educatie

Fien Heeringa en Inge Eshuis:
Veiligheid watersysteem
Wadden, Eems en Dollard
Stedelijk waterbeheer
Waterketen
Dierenwelzijn
Duurzaamheid, energie, klimaat
Veenoxidatie
KRW
Deltaprogramma Zoet Water
Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie
Beheerprogramma 2022-2027
Laboratorium: Inge Eshuis
Beekdalen: Fien Heeringa
Coördinerend portefeuillehouder innovatie: Inge Eshuis
Jan Batelaan
Financiën: 
Juridische zaken:
ICT
Informatieveiligheid en privacy
Personeel en organisatie
DAW (projectportefeuille)
Omgevingswet 
Waterschapshuis
Agenda voor de Veenkoloniën ca
Tjip Douwstra
Zuiveren afvalwater (regulier beheer en onderhoud)
Gravers
Beheer en Onderhoud (watergangen, vaarwegen, dijken)
Peilbeheer/Voldoende Water
Veiligheid zeedijken
Molens


vlnr: Fien Heeringa, secretaris-directeur Harm Küpers, Jan Batelaan, Inge Eshuis, dijkgraaf Geert-Jan ten Brink en Tjip Douwstra.

 
 
De commissies zijn als volgt ingedeeld:
Veiligheid, Voldoende en Schoon Water
J.van Calker (AWP)
J. Fonhof (50PLUS)
E. Hofstra (PvdA)
H. in’t Hout (geb.ongeb)
J. Leenders (WN)
Financiën en Algemene Zaken (FAZ):
T. Beuling (geb.ongeb)
J. Blaauw (AWP)
B.J. Bruning (geb. bedrijven)
K. de Graaf (PvdA)
A. ten Have (VVD)
M. Paapst (WN)
H. Sinnema (CDA)
M.Visser (WN)
Beleid, Projecten en Laboratorium (BPL)
M.Creemer (WN)
H. Haerkens (geb.bedrijven)
C. Mentink (geb ongeb)
H. Plas (CDA)
B. Tjarks(VVD)
J. de Vos (geb natuur)
De commissies kiezen uit hun midden  een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Dit is het eerste onderwerp op de agenda van de drie commissies op 15 mei.

Volg ons op

Dagelijks Bestuur van start