Convenant Droge Voeten Emmen ondertekend

6-3-2015

De waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen hebben met de gemeente Emmen het convenant ’Stedelijke wateropgave’ ondertekend. Hierin staat hoe we in de gemeente Emmen in de toekomst wateroverlast tegen gaan.

Als we niets doen ontstaat er overlast

Door de klimaatverandering regent het vaker en langer waardoor sloten, kanalen en plassen snel vol zitten. Het water zoekt dan zelf zijn weg. Doen we niets en er komt zo’n extreme regenbui, dan bestaat de kans dat het water de huizen, de winkels en bedrijven in loopt. De gemeente Emmen heeft daarom in overleg met Hunze en Aa's en Vechtstromen de Structuurvisie 'Emmen, Water' opgesteld. Samen reserveren we ruimte voor water.

In bebouwd gebied is te weinig ruimte voor water

Er wordt zoveel mogelijk water in het bebouwde gebied zelf vastgehouden. Daar blijkt echter te weinig ruimte. Daarom is er ruimte buiten het stedelijk gebied gereserveerd, namelijk in de veenkoloniale kanalen-en wijkenstructuur (Hunze en Aa’s) en in de beekdalen Sleenerstroom en Schoonebeekerdiep (Vechtstromen). Hier gaan we de komende jaren in overleg met gebruikers en bewoners aan de slag. 

Wat vindt u?

Het ontwerp van de structuurvisie ‘Emmen, Water’ ligt vanaf 6 maart 2015 t/m 16 april 2015 ter inzage bij de gemeente Emmen. U kunt hierop reageren met een zienswijze. Meer info.

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Convenant Droge Voeten Emmen ondertekend