Bonnerklap in uitvoering

7-7-2014

Al jaren werken we aan het herstel van de Hunze. Vorige week zijn we gestart in Bonnerklap, het gebied ten westen van Gieterveen. De loop van de Hunze en de Beek worden hersteld.

Gezond beeksysteem

Door hermeandering realiseren we een gezond beeksysteem én er ontstaat meer ruimte voor water. Dit is met name van groot belang in natte perioden, maar ook belangrijk voor de aanvoer van water in de drogere perioden. Ook bevorderen we met dit project de recreatiemogelijkheden en verbeteren we het woon- en leefklimaat.  

Aandachtspunten

Archeologisch waardevolle punten worden zoveel mogelijk voor de toekomst gespaard. Bovendien mogen grondgebruikers in de omgeving geen overlast van deze plannen ondervinden. Waar mogelijk wordt de kavelstructuur van de landbouw en de waterbeheersing verbeterd.

Mogelijk door

Aannemer De Romein uit Veendam voert het werk uit. Hiervoor hebben we een EU-POP subsidie ontvangen van de provincie Drenthe, een bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en een KRW-synergie bijdrage. Ook draagt stichting Het Drentse Landschap bij in dit project.

Waterschap Hunze en Aa’s voert dit project uit in samenwerking met de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze en stichting Het Drentse Landschap.

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Bonnerklap in uitvoering