Bomen langs het Eemskanaal verdwijnen

8-10-2012

In de komende 2 tot 3 jaar kapt waterschap Hunze en Aa’s alle populieren langs het Eemskanaal Zuidzijde. Het gaat om bomen die 40 jaar geleden geplant zijn en in zeer slechte staat verkeren. De populieren kunnen omwaaien.

En daardoor komt de constructie in gevaar.en dus ook de veiligheid van de dijk. Bovendien krijgt het waterschap steeds vaker klachten over gevallen zware takken en omgewaaide bomen. Het kaptraject start in het najaar en bevindt zich langs de weg Eemskanaal Zuidzijde vanaf de Slochtersluis tot aan de Bloemhofbrug in de gemeente Slochteren. Het gaat in totaal om 1150 bomen. Om de stevigheid van de dijk te garanderen komt er geen herplanting.

Slechte staat bomen

De populieren langs het Eemskanaal Zuidzijde zijn 40 jaar oud en hebben een leeftijd bereikt waarop ze langzaam afsterven.Een groot deel van de populieren verkeert in slechte staat. Gevallen zware takken en omgewaaide bomen leiden tot steeds meer gevaarlijke situaties op de openbare weg. Dit brengt de verkeersveiligheid in gevaar. Instabiele bomen hebben een slechte invloed om de stevigheid van de kade.

Herplanting

Het beleid van het waterschap is om geen bomen te planten op kades, omdat bomen de stevigheid van kades in gevaar brengen. Daarom vindt er na de kap geen herplanting meer plaats.

Vleermuisonderzoek

In september  zijn de uitkomsten bekend van het vleermuisonderzoek. Het onderzoek telt en kijkt naar de huisvesting van de vleermuizen die in de bomen wonen. Deze uitkomsten worden in het plan van aanpak bij de bomenkap verwerkt. 

Landschappelijke ingreep

De bomen langs het Eemskanaal zijn ruim 40 jaar geleden geplant als windvangers voor de scheepvaart op het kanaal. De modern uitgeruste scheepvaart heeft de bomenrij niet meer nodig. De bomenrij is van verre herkenbaar en maakt het Eemskanaal zichtbaar. Hoewel de kap een maatschappelijke ingreep is past de kap van de strook bomen langs het Eemskanaal wel in het landbouwontwikkelingsgebied van de gemeente Slochteren. Deze plannen geven het herstel van het behoud van de openheid van het landschap aan.

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Bomen langs het Eemskanaal verdwijnen