Blauwe Passage in gebruik genomen

19-5-2015

Afgelopen weekend is de Blauwe Passage, de verbinding waardoor het Oldambtmeer verbinding heeft met zee, in gebruik genomen. Een project van provincie en gemeente waar wij werk mee konden combineren: natuurvriendelijke oevers en kadeverbetering.

Het al bestaande Nieuwe Kanaal is gebaggerd, de beschoeiing hersteld, de kaden daar waar nodig verhoogd en we hebben hier 5 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd. Bovendien kunnen we het hemelwater afkoppelen van een deel van Oostwold en deze afvoeren via de Blauwe Passage.
 
De Blauwe Passage is voor ons een prachtig voorbeeld van een gecombineerd werk. Meer informatie over dit project vindt u op blauwepassage.eu.

Volg ons op

Blauwe Passage in gebruik genomen