Blauwe Passage goed voor Hunze en Aa's

8-4-2014

De Blauwe Passage is de nieuwe vaarverbinding ten noorden van het Oldambtmeer. Het  project van de provincie Groningen en de gemeente Oldambt is goed voor Hunze en Aa’s. Hiermee kunnen we werk combineren.

Voordelen

Er komt een nieuw kanaal, een visvriendelijke sluis, een aantal bruggen en het al bestaande Nieuwe Kanaal wordt aangepast. In dit zelfde werk kunnen wij vijf kilometer natuurvriendelijke oevers aanleggen en kades verbeteren. Bovendien kunnen we het hemelwater van een deel van Oostwold afkoppelen en via de Blauwe Passage weg laten stromen. Door deze werken te combineren kunnen we voordeliger werken én hebben we een groot deel van onze opgave in dit gebied uitgevoerd. 

Beschoeiing Nieuwe Kanaal

Verruiming vaarmogelijkheden

De Blauwe Passage verruimt de vaarmogelijkheden. Het Oldambtmeer krijgt een aansluiting op het Termunterzijldiep, de Dollard en de Eems in Duitsland. Er ontstaat een verbinding via Delfzijl naar het Damsterdiepcircuit en andere routes in Groningen en Friesland. Meer informatie over de Blauwe Passage ziet u op blauwepassage.eu

Volg ons op

Blauwe Passage goed voor Hunze en Aa's