Bezoek deltacommissaris

4-7-2018

Dinsdag 3 juli 2018 had waterschap Hunze en Aa’s deltacommissaris Wim Kuijken op bezoek.

​Wat doet een deltacommissaris?

Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma. Daarin werken verschillende overheden en andere organisaties samen. De plannen komen tot stand onder leiding van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma: de deltacommissaris.

Het gebied in

We vertelden de deltacommissaris onder andere over ons Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewater Drentsche Aa. Hier werken we, samen met de provincie Drenthe en het waterbedrijf Groningen, aan een schone bron Drentsche Aa. Vanuit deze bron wordt drinkwater gewonnen voor zo’n 200.000 mensen, bijvoorbeeld in de stad Groningen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u ook op www.onzedrentscheaa.nl.

Blijk van waardering

Als blijk van waardering voor zijn werk, gaf onze dijkgraaf Geert-Jan ten Brink de hensbeker van ons waterschap aan de deltacommissaris. Een hensbeker is een drinkglas dat tijdens uitgebreide maaltijden door bestuurders van waterschappen werd gebruikt. De bedoeling daarvan was de verbroedering te stimuleren, wat nodig was om de eensgezindheid te handhaven tegenover de gemeenschappelijke vijand: het water.
 

Volg ons op

Bezoek deltacommissaris