Bespoten landerijen

27-3-2019

Momenteel is duidelijk zichtbaar dat landerijen worden bespoten. We ontvangen hier veel reacties en vragen over. Onze medewerkers zien erop toe dat het spuiten volgens de regels gebeurt.

Landbouwers spuiten hun land om de groei van een gewas te waarborgen. Ze passen gewasbeschermingsmiddelen toe om niet gewenste plantengroei en plantenziekten te bestrijden. In het voorjaar is dat duidelijk zichtbaar door de geel-oranje kleur op het land.
 
Zowel onze medewerkers als de medewerkers van de NVWA zien er op toe dat er volgens de regels wordt gewerkt. De verkleuring van de landerijen laat nu precies zien waar is gespoten en waar niet. Helaas constateren we dat op meerdere plekken in ons gebied niet alleen het land, maar ook het sloottalud is meegenomen. Behalve dat het niet volgens de regels is, tast het de waterkwaliteit aan. Daar waar geen rekening is gehouden met een spuitvrije zone langs de sloot, wordt de landbouwer aangesproken. Afhankelijk van de situatie kan er een boeterapport worden opgemaakt en kunnen ze gekort worden op hun inkomstensteun.
 
Naast de controle van de spuitvrije zones, controleren onze medewerkers ook of de landbouwers die aan het spuiten zijn, zijn gecertificeerd, de juiste doppen worden gebruikt en of de teeltvrije zone voldoende is voor dat gewas. 

 

 

Ons waterschap kondigde vrijdag aan te gaan controleren op naleving van de algemene regels. Heeft u hier vragen ove… https://t.co/jBctxbi7Z3

Volg ons op

Bespoten landerijen