Berichtgeving droogte

12-7-2018

In dit bericht leest u de berichtgeving over de droogte van week 27 en 28. 


Update donderdag 12 juli 16.45 uur

Veenkaden op orde

De veenkaden zijn op orde. Vandaag zijn deze extra geïnspecteerd om te controleren op scheuren. Veendijken zijn veel lichter dan een dijk van klei en zand. Door de droogte worden deze nog lichter, waardoor er een risico kan ontstaan. Voorlopig is er echter niets aan de hand en zijn deze veenkaden in goede staat. We houden deze kaden zorgvuldig in de gaten.

Brand op dijk

Direct na de middag heeft er korte tijd een brand gewoed op een dijk aan de zuidwest zijde van het Hondshalstermeer over een lengte van ongeveer 75 meter. Ook deze kade is gecontroleerd. Het gras is verbrand en de zode heeft hieronder geleden, maar het kleidek is niet beschadigd. Wel brengen we hier de komende dagen water op, zodat de graszode zich weer kan ontwikkelen.

Update donderdag 12 juli, 10.30 uur

Beregenen in de avonduren of 's nachts

Voorlopig willen we het beregenen niet verbieden. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat boeren zoveel mogelijk in de avonduren of 's nachts beregenen en vooraf even contact op te nemen met de peilbeheerders van het waterschap. Zij kunnen de boeren informeren over de mogelijkheden.
 
Voor enkele watergangen aan het uiteinde van het aanvoergebied wordt het lastig voldoende water te krijgen. Veelal wordt dit veroorzaakt door het grote aantal beregenaars. In de beginwaterlopen in het Hunzegebied neemt de aanvoer af. Ook de afvoer van de Drentse Aa neemt af waardoor de waterstand in de benedenloop is gedaald.
 
De wateraanvoer vanuit het IJsselmeer is nog geen probleem. We kunnen de hoofdkanalen op peil houden. Ook de watergangen in het gebied zijn nog goed op peil te houden. Het uiteinde is echter erg lastig. Vandaar deze dringende oproep aan de beregenaars. Uitstel van het beregeningsverbod is alleen mogelijk met hulp van de beregenaars.

Update woensdag 11 juli, 15.15 uur

Dijkinspectie veenkaden

We starten donderdag 12 juli met de inspectie van onze veenkaden. De inspectie doen we vanwege de aanhoudende droogte.
 
Veen kan door aanhoudende droogte gaan scheuren. Daarom controleren we tijdens de inspecties op scheuren in de dijk. Wanneer deze geconstateerd worden, kunnen we mogelijk besluiten om de dijk te besproeien.
De controles voeren we vooralsnog één keer per week uit. Afhankelijk van de droogte schalen we zo nodig op naar frequentere inspecties.

Alleen veendijken worden geïnspecteerd

Dijken van klei en zand zijn minder gevoelig voor droogte dan dijken van veen. Dijken van klei en zand zijn veel zwaarder dan dijken van veen. Als een dijk van veen indroogt dan wordt deze nog lichter. Als de dijk te licht wordt dan kan het in een extreem geval voorkomen dat de dijk de druk van het water niet meer kan weerstaan. Daarom is het belangrijk om te controleren of de dijk scheuren vertoont en of er ook vervormingen te zien zijn aan de dijk.

Locaties

We starten de inspecties in de veengebieden. Dit zijn globaal de gebieden rondom het Zuidlaardermeer, het Schildmeer en het Hondshalstermeer.

Update woensdag 11 juli, 13.00 uur 

Situatie is verder stabiel

De situatie in ons gebied is stabiel. Op dit moment kunnen we over het algemeen de peilen handhaven.
 
Momenteel beregenen zo’n 100 tot 120 landbouwers in ons gebied. Landbouwers die willen beregenen vragen wij nog steeds om dit bij ons te melden, het beregenen zoveel mogelijk in de avonduren te doen en in overleg met collega’s.

Oldambtmeer

Het waterpeil in het Oldambtmeer is nog steeds op niveau. Eerder voerden we water in het Oldambtmeer aan omdat het waterpeil door de aanhoudende droogte zakte.
 

 
Update maandag 9 juli, 12.30 uur

Situatie is stabiel

De situatie in ons gebied is stabiel. Op dit moment kunnen we over het algemeen de peilen handhaven.

Knelpunten

Incidenteel doen zich wat knelpunten voor. Dit wordt vaak veroorzaakt door meerdere beregenaars die het water uit dezelfde sloot onttrekken of door begroeiing in watergangen. Begroeiing in watergangen verwijderen we zo snel mogelijk. 

Beregenen in avonduren

Landbouwers die willen beregenen vragen wij dit zoveel mogelijk in de avonduren te doen en in overleg met collega’s.
 
Update vrijdag 6 juli 16.00 uur

Droogte blijft gemoederen bezig houden

Het wordt steeds lastiger om het water daar te krijgen waar het nodig is. De aanvoergemalen blijven draaien op maximale capaciteit. Wel merken we dat de daling van de temperatuur van invloed is op de verdamping van het water. 

Stremming voorbij

Gistermiddag is de aanvoer naar het Oldambtmeer gestopt. Het meer is voor de komende dagen voldoende op hoogte gebracht. Omdat de aanvoer via de sluis in het Blauwe Diep ging, was de sluis voor de recreatievaart gesloten. Deze stremming is direct opgeheven.   
 

Update donderdag 5 juli 12.30 uur

Verzoek aan boeren: beregen ’s nachts óf in overleg met elkaar

Onze gemalen zitten op de maximale aanvoercapaciteit. Dit betekent dat we niet meer water ons gebied in kunnen laten stromen dan we nu doen. We doen daarom het dringende verzoek aan boeren om ’s nachts te beregenen of dit in overleg te doen met elkaar.  
Het water heeft dan overdag de tijd om op de juiste plaatsen terecht te komen. Tijdens beregenen zakt het waterpeil in de verschillende watergangen. Goede afspraken over momenten van beregenen tussen boeren die water uit dezelfde watergang afnemen, juichen wij toe. 

Mogelijk beregeningsverbod

Door de maatregelen zorgen we ervoor dat het water op tijd op de juiste plaats terechtkomt.  
Met de onderlinge afspraken in het gebied kunnen we een mogelijk beregeningsverbod in de loop van volgende week in een deel of het gehele gebied voorkomen. 
 

Update woensdag 4 juli 16.00 uur

Aanvoer IJsselmeerwater voldoet

Er wordt veel IJsselmeerwater aangevoerd om aan de watervraag in ons gebied te kunnen voldoen. Voorlopig gaat dit goed. Bij Dorkwerd laten we 15 kuub water per seconde binnen, via de Hoogeveensche vaart ongeveer 3 kuub. In totaal dus 18 kuub. Dat is 18000 liter water per seconde.
 

Update woensdag 4 juli 15.00 uur

’s Nachts beregenen

Het water komt lastig op de juiste plaatsen doordat er veel beregend wordt door boeren in ons gebied. We vragen daarom aan boeren om ’s nachts te beregenen. Het water heeft dan overdag de tijd om op de juiste plaatsen terecht te komen. Goede afspraken over momenten van beregenen tussen boeren die water uit dezelfde watergang halen, stimuleren wij ook.  

Meld het als u gaat beregenen

Eerder al vroegen we de boeren om het te melden als ze gaan beregenen. Zo kunnen wij er rekening mee houden en het water zo goed als mogelijk het gebied in leiden naar de plaatsen waar veel water gevraagd wordt. Dus wilt u gebruik maken van dit water? Meldt ons dan van tevoren op welke locatie u wilt beregenen en hoeveel kuub u gemiddeld verbruikt. Dit kan via het mailadres beregening@hunzeenaas.nl.
 

Update dinsdag  4 juli 13.00 uur

Lage waterstand Oldambtmeer

Het waterpeil van het Oldambtmeer zakt door het warme weer en gebrek aan neerslag. We starten daarom met wateraanvoer via de sluis in het Blauwe Diep aan de zuidoostkant van het meer. 

Vullen met kanaalwater

Het Oldambtmeer wordt normaal gesproken gevoed met regenwater. De waterkwaliteit is hierdoor heel goed, met goede ecologische omstandigheden.
Omdat het de komende weken nog niet gaat regenen, zal het waterpeil nog verder zakken, als we niet ingegrijpen. Wateraanvoer is nodig voor het behoud van een aantal (veen)kaden en voor het op sterkte houden van de beschoeiing. Het is dus nodig voor de veiligheid. Water uit de omliggende kanalen in het meer laten is een uitzonderlijke situatie. We hebben maatregelen genomen om het kanaalwater zo schoon mogelijk in het Oldambtmeer te laten.
 

Update dinsdag 3 juli

Geen problemen

De droogte zorgt op dit moment niet voor problemen in het gebied van Hunze en  Aa’s. Elders in het land vinden er dijkinspecties plaats vanwege de droogte en worden kaden natgespoten. Er zijn in ons gebied nog geen inspecties nodig bij de kaden. Het gebied van Hunze en Aa’s valt landelijk gezien in één van de minst droge gebieden.

Alert

Wel zijn we deze periode extra alert. We voeren extra water aan vanuit het IJsselmeer om het waterniveau in beken, sloten en kanalen op peil te houden.
Een beregeningsverbod is niet van kracht, omdat er voldoende water vanuit het IJsselmeer aangevoerd kan worden.
 

Volg ons op

Berichtgeving droogte