Ontwerp Beheerprogramma in te zien

22-12-2014

Het Ontwerp Beheerprogramma 2016-2021 ligt ter inzage. Hierin staat ons beleid voor de komende jaren. U kunt dit inzien en er op reageren tot en met 16 februari 2015.

Ambities voor de komende jaren

In het beheerprogramma staat met welke ambities wij ons werk op het gebied van veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water willen oppakken. Het is het beleid in hoofdlijnen. De uitwerking daarvan gebeurt in projectplannen. Hiervoor organiseren we afzonderlijke voorlichtings- en inspraakmogelijkheden. 

Gedegen voorbereiding

We spraken uitgebreid met betrokkenen en belangstellenden in ons gebied. Daarnaast is reactie gevraagd aan provincies, gemeenten en belangengroepen. Deze reacties zijn meegenomen in dit Ontwerp Beheerprogramma. 

Traject vaststelling beheerprogramma

Omdat ons huidige beheerplan tot eind 2015 loopt, werken we voor de periode 2016-2021 aan een nieuw beheerprogramma. Na het voorontwerp ligt nu het ontwerp ter inzage. Iedereen kan hier formeel op reageren. Uiteindelijk stelt ons algemeen bestuur het beheerprogramma eind 2015 vast. 

Meer informatie over het Ontwerp Beheerprogramma
 
 

Hoe word je een waterschapper volgens @lisevanwijk https://t.co/JLRw3HkIdN

Volg ons op

Ontwerp Beheerprogramma in te zien