Begroting 2013 behandeld

22-11-2012

De begroting van 2013 is tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 21 november behandeld. We gaan uit van een constante lastenstijging van 3%. Dit halen we doordat bijna 1,1 miljoen euro op kosten is bespaard.

De lastenstijging komt door noodzakelijke investeringen en het hoogwaterbeschermingsprogramma die we van het Rijk hebben overgenomen. In de bedrijfsvoering hebben we fors bespaard. Daardoor kunnen we voldoen aan de constante lastenstijging van 3%. Een gezin zal hierdoor volgend jaar ook ongeveer 3% meer waterschapsbelasting betalen.

 

 

Najaarsrapportage

De najaarsrapportage is positiever dan de voorjaarsrapportage. Toen gingen we nog uit van een negatieve uitkomst van 2,7 miljoen euro door de extra lasten die vanuit het Rijk op ons afkwamen. Deze staat nu  op 2,2 miljoen euro negatief. We lopen in op de lasten vanwege meevallers, zoals lagere personeelslasten. De inkoop van electriciteit bij de zuiveringen was dit jaar 17% lager dan in eerdere jaren. Ook hebben we energiebeperkende maatregelen genomen en zetten we in op innovatie. Zo winnen we energie terug van producten uit afvalwater, zoals 'gele stroom'.

 

 
De najaarsrapportage geeft een tweede tussenstand in de voortgang van het programmaplan 2012. De eerste tussenstand is de voorjaarsrapportage. Deze tussenstanden zijn er om verschillen in de jaarrekening te beheersen. En om een goed beeld te krijgen voor opstellen van de begroting. 
 

 

De bus #Waterkaravaan #DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer rijdt met bestuursleden (waaronder @IngeEshuis en… https://t.co/o1hI2tjhB1

Volg ons op

Begroting 2013 behandeld