Bartelds keert niet terug in bestuur Hefpunt

24-6-2015

Jakob Bartelds keert niet terug in het bestuur van Hefpunt, het gezamenlijke belastingkantoor van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân.

Sinds de oprichting van Hefpunt in 2007 was hij er bestuurder, waarvan de laatste 6,5 jaar voorzitter.  

Bartelds heeft in 2014 in het bestuur van Hefpunt een vertrekregeling getroffen voor de toenmalige directeur, waarover commotie is ontstaan. Een regeling die overigens volledig past in de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Er is inmiddels een nieuwe directeur aangesteld. Zij zal met het MT en de medewerkers verdere besparingen realiseren voor de burgers van Noord Nederland onder andere door vergaande samenwerking met gemeenten. 

Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft Cees in ’t Veld aangewezen als vertegenwoordiger namens Hunze en Aa’s, naast Fien Heeringa en Wiebe van der Ploeg die al eerder waren aangewezen. Het nieuwe algemeen bestuur van Hefpunt wordt op 3 juli benoemd en kiest uit hun midden een dagelijks bestuur.

 

Volg ons op

Bartelds keert niet terug in bestuur Hefpunt