Baggeren Havenkanaal Assen

15-11-2017

Waterschap Hunze en Aa’s haalt in 2018 slib en bagger uit het Havenkanaal in Assen.

Dit doen we, omdat het Havenkanaal sinds kort niet meer alleen de functie van waterdoorvoer heeft, maar ook recreatie. Waterschap Hunze en Aa’s is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. Het slibprobleem in het Havenkanaal is hierdoor urgent geworden. Na het verwijderen van het slib en de bagger kan het afwateringskanaal aan zijn nieuwe functies voldoen.
 
Het algemeen bestuur stemde op 15 november 2017 in met het voorstel om de maatregelen uit te voeren. Ze stelt hiervoor het benodigde budget van €1,6 miljoen beschikbaar.

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Baggeren Havenkanaal Assen