Afsluiting Project Slochterdiep

20-11-2017

Vrijdag 17 november sloten wij het project Slochterdiep en zijtakken feestelijk af.

Achtergrond

Het gebied waterhuishoudkundig en ecologisch op orde brengen. Dat was het idee van project Slochterdiep en zijtakken. De aanpak van het Slochterdiep en haar zijtakken was noodzakelijk om het toekomstbestendig te maken voor de komende 30 jaar. Waterschap Hunze en Aa’s en Arcadis werkten samen aan dit project. Met resultaat!
 
We realiseerden visvriendelijke oevers voor de ecologische waterkwaliteit, verhoogden en versterkten kades voor de veiligheid tegen overstromingen en we baggerden om de vaarweg op diepte te krijgen en voldoende water aan en af te kunnen voeren. Daarnaast reconstrueerden we de weg naast het Slochterdiep (Slochtersluis-Lageland).
 
Het project werd uitgevoerd volgens het “Best Value” principe: het waterschap besteedde het project uit aan expertbedrijf Arcadis, dat het werk grotendeels zelfstandig uitvoerde.

Rondvaartboot 

We voeren met een rondvaartboot door het Slochterdiep om de aanpassingen vanaf de waterkant te bekijken. Halverwege werd er een officiële openingshandeling verricht met de kantelstuw bij de Woltersummer Ae door Tjip Douwstra, Dagelijks Bestuurslid van waterschap Hunze en Aa’s en Anja Woortman, wethouder van de gemeente Slochteren.
@ Slochterdiep - opening 430.jpg
Openingshandeling Woltersummer Ae

Twee dagen wandelen langs @ons_water in de @GemWesterwolde https://t.co/ydnEDztYeR

Volg ons op

Afsluiting Project Slochterdiep